Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: rtg plic při covidu 11.08.2022 22:48:37
Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat, jakou vypovídající hodnotu má rentgen plic, který jsme dnes, spolu s ostatními pacienty, absolvovali kompletně oblečení?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pokud je nám známo, obecně platí, že se oblečení v oblasti, která má být rentgenována odkládá. A to logicky kvůli kvalitě snímkování, kdy např. knoflíky, zipy apod. mohou diagnostickou informaci zhoršit nebo překrýt. Tento dotaz jste měla položit přímo tomu, kdo Vás snímkoval, tedy zeptat se "aplikujícího odborníka". Mohou být i situace, kdy nelze oděv sundat (bolest ramene, popálenina, apod.) a snímek je třeba provést prioritně. Takové klinické informace ale SÚJB nemá.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)