Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Ozáření předmětů RTG 02.10.2022 00:01:19
Rozšířili jsme ordinaci o prostor, kde býval balkon a chtěli bychom zde umístit zubní panoramatický rentgen, který bude "těsně u okna" Vzhledem k osvětlení ordinace nechceme okna zakrývat. 35 metů od okna v úhlu 60 st od kolmice k oknu (tzn ne přímo proti oknu) se nachází roh mateřské školky. Navíc bude rentgen výškově přibližně v úrovni střechy školky. Může toto umístění panoramatického rentgenu představovat nebezpečí pro školku? Chodci jsou "pod úrovní oken" ordinace
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

velmi záleží na tom, zda budete instalovat 2D nebo 3D panoramatický přístroj. Všechna pracoviště, která používají rtg přístroje (zahrnuje i panoramatický rtg), musí před zahájením provozu provést kontrolní měření. Odborník, příp. firma (má na provádění této zkoušky od SÚJB povolení), v rámci měření zjišťuje, jaké množství záření proniká do míst v okolí a porovnává je s tolerančními hodnotami. Ve vzdálenosti 35m je již záření opravdu zanedbatelné. Přesto doporučujeme, pokud bude 3D panoramatický rtg, zdůraznit tuto skutečnost při přejímací zkoušce. Pokud by v budoucnu ze strany provozovatele školky byly nějaké dotazy, budete mít v ruce dokumenty pro potvrzení.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)