Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Ozáření předmětů RTG 28.03.2023 10:26:57
Dobrý den, jak přesně funguje rtg? Byli jsme s dcerkou po pádu na rtg hlavy kvůli podezření na prasklou lebku. Ale až po cestě domů nám došlo že má rentgenu malou "fotili" z druhé strany hlavy, než kde měla úraz. Prosvítí to skrz? Viděli by prasklinu na druhé straně hlavy než kde dělali snímek? Dcerka má bouli a jakoby hrany kosti cítit vpravo vzadu, snímek udělali zepředu a zleva. Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

jak provést snímek, aby lékař měl právě tu správnou diagnostickou informaci, určuje pracoviště, které rtg výkon provádí. Pracoviště musí rtg snímkování provádět v souladu s tzv. Národními radiologickými standardy (vydávané Věstníkem Ministerstva zdravotnictví), které tyto skutečnosti popisují. SÚJB do indikace, ani praktické části, tedy do konkrétního provedení lékařského ozáření nezasahuje.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)