Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Rentgen hlavy 11.01.2010 12:26:56
Moje žena byla na rentgenu ohledně snímku zubů. Před rentgenováním na ní laborantka požadovala, aby si sundala náušnice. Protože je má však žena "zarostlé" do uší, podařilo se bolestivě sundat je jednu náušnici a druhou nikoli. Mohlo při rentgenu dojít k ozáření náušnice tak, že by se stala radioaktivní?
(Vložil(a): Josef Sládek)
Náušnice nemůže být radioaktivní.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)