Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Velikost dávky záření při OPG starším přístrojem 18.06.2014 21:15:49
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaká je dávka záření při jednom snímku OPG provedené již starším přístrojem ( cca 15 let ) v zubní ordinaci. Předtím mi byl dělán ještě předozadní rtg snímek již moderním novým přístrojem. U něj mi bylo řečeno, že jsou dávky velmi nízké, u OPG jsou ale snad větší než je celotělová dávka CT vyšetření. Není to nějaký omyl? Je opravdu OPG tak vysoce zatěžující vyšetření? Z jakých důvodů? Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Hana Machalová)
Dobrý den,
z charakteru vyšetření na OPG a především z požadované diagnostické informace, kdy získám přehledný snímek chrupu v celém jeho rozsahu včetně sousedících struktur je zřejmé, že dávka je vyšší než u intraorálního snímku jednoho zubu. Nebude ale zcela jistě větší než celotělové CT. Konkrétní hodnotu dávky, kterou jste obdržela by Vám mělo sdělit pracoviště, které snímkování provádělo.
Za SÚJB musím konstatovat, že dle Atomového zákona a prováděcí vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, musí všechny rtg přístroje, tedy i OPG starší 15 let projít tzv. zkouškou dlouhodobé stability, která ověřuje, vlastnosti daného přístroje. Při kontrolách rtg přístrojů se také kontroluje zda není překročena směrná hodnota (diagnostická referenční úroveň) na pacienta. Tím je zaručeno, že dávka pacienta je optimalizována.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)