Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 19.11.2014 22:39:25
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda existuje limit pro radioaktivitu kovových (hutních) materiálů v Bq/kg. Setkal jsem se v jedné technické spec. s max.100Bq/kg. Je tedy obecně stanovený limit pro takovýto případ? Děkuji předem za odpověď.
(Vložil(a): Rene Pol)
Dobrý den,
pro uvolnění materiálu je nutné znát aktivitu [Bq], přip. hmotnostní [Bq/kg] či objemovou aktivitu [Bq/l] příslušného radionuklidu, ta se následně porovnává se stanoveními hodnotami, tzv. úvolňovacími úrovněmi, které stanovuje vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška je dohledatelná na stránkách www.sujb.cz v sekci legislativa. Např. pro radionuklid 60Co je uvolňovací úrověň rovna 10kBq/kg, tedy podíl naměřené aktivity a uvolňovací úrovně musí být menší než 1, pro radionuklid 137Cs je uvolňovací úroveň rovna 10kBq/kg, tedy podíl naměřené aktivity a uvolňovací úrovně musí být menší než 1 .
V případě, že materiál je kontaminovaný směsí radionuklidů musí se brát v úvahu součet všech podílů naměřené aktivity příslušného radionuklidu a uvolňovacích úrovní.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)