Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 07.11.2015 20:07:47
Dobrý den
Chtěla bych touto cestou poprosit o radu. Jsem studentka 2. ročníku oboru radiologický asistent a mám si vybírat téma bakalářské práce. Chtěla jsem si vybrat téma:Vliv krytí mimo dopadové při pole Skiagrafii. Toto téma však již bylo řešeno v práci jiné studentky, kde zjistila, že krytí mimo dopadové pole snižuje dávku. Avšak jsem našla na webu debatu, že někdy SÚJB vydal prohlášení, že je to naopak. Jak to tedy je? děkuji za odpověď
(Vložil(a): Lenka Lecianova)
Dobrý den,

principiálně jakékoli krytí dávku nějak snižuje. I krytí mimo dopadové pole. Otázkou však je, jak a jestli je toto snižování významné. Samozřejmě velmi záleží na geometrii ozáření, pole i krytí i na expozičních parametrech. Obecně však lze pro zjednodušení říci, že krytí mimo dopadové pole snižuje celkovou pacientskou dávku minimálně, skoro zanedbatelně ? protože dávka, která se tímto krytím odchytne je o několik řádů nižší než dávka z primárního záření, kterou stejně při vyšetření pacient dostane. Tím se toto krytí mimo dopadové pole dostává se svým celkovým účinkem na nebo dokonce pod úroveň drobných variací způsobených reprodukovatelností expoziční automatiky a rentgenového generátoru. V tu chvíli lze opravdu říci, že účinek takového krytí je zanedbatelný. Proto jsme v naší konferenci na obdobný předchozí dotaz odpověděli zjednodušeně tak, že krytí mimo dopadové pole vlastně na celkovou dávku nemá vliv. Pokud se tomuto tématu někdo věnuje v laboratorních podmínkách, samozřejmě efekt tohoto krytí naměří, protože dozimetry jsou schopné měřit opravdu nízké dávky, praktický vliv na radiační ochranu je ovšem zanedbatelný. (Samozřejmě existuje několik výjimečných výkonů, u nichž se toto krytí z důvodů specifičnosti výkonu doporučuje používat. Tyto výkony jsou definované v místních nebo Národních radiologických standardech.)

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)