Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

CT páteře 08.12.2015 07:23:06
Dobrý den, byla jsem na CT bederní páteře. Musela jsem podepsat dokument, kde se píše, že je CT záření škodlivé zdraví. Obsluhující personál mi ale nedokázal říci, jak moc, jen se mě ptali na váhu a míru. Můžete mi, prosím, sdělit, jak silné záření jsem při CT páteře dostala, jestli nevadí, že mám nitroděložní tělísko MIRENU, mutaci MTHFR,ale nejsem trombofilní a zda se záření z CT kumuluje v těle? Mám totiž výčitky svědomí, že jsem CT podstoupila.Za případnou odpověď Vám předem moc děkuju. J.
(Vložil(a): Jarmila)
Dobrý den,

u lékařského ozáření platí zásada zdůvodnění. Správná indikace znamená, že riziko z neprovedení vyšetření je vyšší než možné riziko plynoucí z ozáření. K určení přesné dávky nemáme k dispozici expoziční parametry vyšetření, ale dle databáze efektivních dávek "jiných" pacientů je to v případě CT bederní páteře cca několik mSv. Taková dávka není nebezpečná, nijak nevadí nitroděložnímu tělísku ani genové mutaci.
RTG záření se v těle nekumuluje.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)