Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

RDG záření - hodnocení dozimetrie 03.03.2016 10:30:00
Dobrý den, jsem závodní lékařka a mimo jiné posuzuji i pracovníky s RDG zářením a ráda bych lépe pochopila hodnocení dozimetrického sledování. je možné telefonicky kontaktovat nějakého odborníka v této oblasti s konkrétními dotazy nebo existují nějaká srozumitelná a stručná doporučení? Prosím o tipy, jak se s problematikou mohu v rychlosti seznámit. Zákonům a normám v této oblasti jednak vůbec nerozumím a jednak nemohu strávit hodiny času vyhledáváním podstatných částí vyhlášek atd. Předem moc děkuji.
(Vložil(a): Petra A.)
Dobrý den,

pro posouzení osobní dávky radiačního pracovníka je nutné znát především limity profesního ozáření uvedené v § 20 vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů (odkaz níže). Doporučuji též přečíst požadavky vyplývající z § 28 této vyhlášky nazvané "Lékařský dohled", popisující druhy lékařských prohlídek. Dále je potřebné mít povědomí o zákoně č. 373/2011 Sb., a vyhlášce o pracovně lékařských službách č. 79/2013 Sb., které jsou v gesci ministerstva zdravotnictví ČR. Telefonicky můžete kontaktovat MUDr. H. Podškubkovou na čísle 221 624 741. Odkaz na Doporučení týkající se osobního monitorování přikládám.

Vyhláška č. 307/2002 Sb.:
http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/legislativa/vyhlasky/7_307_2002_Sb.pdf

Doporučení Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření:
http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-ochrana/28-dozimetrie_zevni_2007.pdf

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)