Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 11.11.2016 10:53:20
Dobrý den, pracuji jako zdravotní sestra v zubní ordinaci, kde se denně používá OPG a intraorální RTG, chci se informovat, zda je to pro mě bezpečné jako zdravotnického pracovníka, který obsluhuje RTG, nakolik intraorální RTG je umístěn přímo v ordinaci(v místnosti jsem cely den), a nepoužívám při obsluze RTG ochranné pomůcky (dozimetry,vesta).
Předem velmi pěkně děkuji za odpoved.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

před instalací obou rtg zařízení muselo být provedeno měření neužitečného záření a předložen dokument "optimalizace". V tomto dokumentu žadatel o povolení musel předložit rozvahu o tom, jak (z jaké vzdálenosti, za jakých podmínek - s ochrannou vestou/zástěrou, zástěnou, atp.), kým a jak často budou oba typy rtg obsluhovány. Předpokládám, že bylo "zoptimalizováno" tak, jak Vy nyní provádíte jako správné. Bez znalosti konkrétního pracoviště vám více neporadíme.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)