Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 13.11.2016 11:44:09
Dobrý den , při rengenu kyčlí a páteře jsem byl podle snímků vystaven následujícím hodnotám záření.
1 snímek kV 85 , mAs 27, dGy*cm2 4.4800
2 snímek kV 80 , mAs 28 ,dGy*cm2 12.1910
3.snímek kV 95 , mAs 72 ,dGy*cm2 17.3910
Věk 55 let , váha 72 kg.
Nejsem schopen si vypočítat celkovou hodnotu ozáření v mSv.
Chtěl bych Vás proto požádat o jeho výpočet popř. krátké zhodnocení , zda výsledná hodnota představuje nějaké zdravotní riziko.
Předem moc děkuji za odpověď.

(Vložil(a): Čestmír Jakubec)
Dobrý den,

dle hodnot, které jste pro Vámi absolvovaná vyšetření dodal, je odhad efektivní dávky přibližně 1,1 mSv. Jedná se o dávku nízkou, která nepředstavuje zdravotní riziko.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)