Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 21.11.2016 18:23:49
Dobrý den. Jaký je prosím Vás odhad efektivní dávky pro muže, 85kg, kontrastní CT vyšetření (pánev+břicho)?
Total mAs - 6492. Total DLP - 1018 mGy*cm.
Děkuji.
(Vložil(a): Václav Černý)
Dobrý den,

s požadavkem na odhad Vaší konkrétní dávky z lékařského vyšetření se prosím obraťte na poskytovatele zdravotních služeb.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)