Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 16.12.2016 04:51:17
Dobrý den, poněvadž bych měla pobývat 3 týdny na Novém Zélandu, dotazuji se, nakolik je toto prostředí zamořené radioaktivitou z Fukušimy nebezpečné pro mé zdraví. Nezávisle byla získána mapa zobrazující následky havárie JE Fukušima, a to s vyobrazením zamoření oceánu k Austrálii a Novému Zélandu.Děkuji za objektivní odpověď.

(Vložil(a): bez uvedení jména)
Dobrý den,

dle našich informací, pobyt na Novém Zélandu nemůže být nebezpečný pro Vaše zdraví.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)