Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Ruský dozimetr DP-5V 25.02.2017 12:05:30
Dobrý den. Mám doma tento starší funkční dozimetr se zrušeného skladu CO, bohužel bez veškeré dokumentace a stupnice jeho měřiče je v mR/h. Prosím, můžete mně napsat jaké jsou v těchto jednotkách limity pro různé stupně radiačního nebezpečí? Na internetu jsem nic nenašel, všude se uvádějí hodnoty v mSv a jejich vzájemný vztah, použitelný pro praktické rychlé měření, taky nikde není. Ještě my mě zajímala i hodnota bazálního přírodního radiačního záření v jednotkách mR/h pro Českou republiku.
Hezky zdraví Marcel Šabata.
(Vložil(a): Marcel Šabata)
Dobrý den,

Jednotka rentgen, 1 R odpovídá jednotce 1 rad, která je přibližně úměrná 0,01 Gy, pro elektromagnetické záření a elektrony potom 0,01 Sv, což odpovídá 10 mSv. Pokud přístroj měří v jednotkách mR/h, bude 1 mR/h úměrný dávkovému příkonu 0,01 mSv/h, tj. 10 microSv/h.
Nevím bohužel co znamená "limit pro různá radiační nebezpečí", nová vyhláška o radiační ochraně č. 422/2016 Sb., zná pouze obecné limity pro obyvatelstvo, nebo například limity pro radiační pracovníky. Pro ty je stanoven limit pro součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazku efektivních dávek z vnitřního ozáření 1 mSv, resp. 20 mSv za kalendářní rok (viz § 3 a 4 uvedené vyhlášky). V jednotkách rentgen to odpovídá roční dávce 0,1 R, resp. 2 R za kalendářní rok. Přírodní pozadí v ČR se pohybuje v řádu 0,1 microSv/h, to odpovídá příkonu 0,01 mR/h.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)