Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 19.04.2017 09:54:25
Dobrý den, zabývám se dávkami u zubních CBCT systémů. U každého CT snímku je udávána dávka v DAP [Gy.cm2]. Je znám převodní vztah pro přepočet na efektivní dávku [Sv]? Slyšela jsem o nějakých programech. Jsou volně ke stažení? O které konkrétní jde? Popř. neznáte převodní vzorec?
Děkuji.
(Vložil(a): Barbora)
Dobrý den, obecně platný přepočet mezi součinem kermy a plochy, který je u zubních výpočetních tomografů (CBCT systémy) udáván jako DAP, a efektivní dávkou neexistuje. Záleží na příliš mnoha faktorech, jako jsou rozměry, hmotnost a věk pacienta, přesné umístění snímkované oblasti, atp. Na tyto přepočty se používají přepočítávací programy, z nichž většina není volně stažitelných a většina zároveň neumí dělat tyhle přepočty pro zubní výpočetní tomografy. SÚJB pro svou běžnou agendu tyto přepočty nepotřebuje, takže Vám bohužel nedokážeme poradit s výběrem vhodného programu. Zkuste prosím kontaktovat Českou společnost fyziků v medicíně - ti by Vám možná byli schopni doporučit někoho, kdo se v těchto programech vyzná a bude vědět, který je použitelný pro zubní výpočetní tomografy.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)