Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 22.07.2017 20:57:03
Dobrý den, jaké nebezpečí by hrozilo člověku, který by se rozhodl vylézt na vysílač s upozorněním na ionizující záření? existují nějaká rizika spojená s tímto druhem záření, nebo se v případě vysílačů jedná o zanedbatelné dávky? předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Matěj)
Dobrý den, v případě, že je kdekoliv uvidíte znak radiačního nebezpečí či upozornění "Kontrolované pásmo se zdroji ionizujícího záření, nepovolaným vstup zakázán" nebo "Sledované pásmo se zdroji ionizujícího záření" můžete do těchto prostor/míst vstupovat jen za striktně daných podmínek a vždy s doprovodem. Vylézt na jakýkoliv stožár Vám i s ohledem na jiná nebezpečí opravdu nedoporučujeme.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)