Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 11.09.2017 16:59:55
Dobrý den, ráda bych Vás požádala o zodpovězení uvedených dotazů: 1) Zda na stomatologickém pracovišti, kde je umístěn rentgen-konkrétně: AJAT ART PLUS panoramatic dental digital x-ray system INPUT LINE 50/60HZ a zhotovují se zde OPG, musí být olověná zástěna, jako ochrana pro pracovníka před radiačním zářením? 2)Jaká jsou zde kritéria,aby rentgenování bylo pro obsluhující pracovníky bezpečné (např. vzdálenost od přístroje, clona)? 3) Měl by se, resp. je nutné, sledovat u pracovníka počet zhotovených OPG např. za týden? Existuje v tomto případě nějaký limit? Mnohokrát děkuji za Vaši odpověď.
(Vložil(a): Pavla)
Dobrý den,

Státní ústav radiační ochrany provedl expertní měření, z něhož vyplynulo, že standardní snímek na 2D zubním panoramatickém rentgenovém zařízení způsobí ozáření ve vzdálenosti 2 m od zdroje na úrovni 0,25 mikroGy, což lze zjednodušeně přirovnat k max. 0,25 mikroSv efektivní dávky. Na základě tohoto měření SÚJB stanovil toleranci pro testy přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability, které zjišťují míru ozáření v okolí rtg zařízení: Zjištěná roční úroveň ozáření na místech, kde se při snímkování vyskytují pracovníci anebo členové veřejnosti, musí být maximálně 250 mikroGy. To znamená, že pokud by se pracovník vyskytoval právě 2 m od zařízení a mezi ním a zařízením nebyl žádný stínící materiál, může být na daném zařízení prováděno maximálně 1000 expozic ročně. Prakticky to funguje tak, že pokud by bylo na zařízení prováděno více expozic, je nutné zvětšit vzdálenost pracovníka od zařízení, anebo mezi ně vložit nějaký zeslabující materiál (velmi často stačí normální zeď - 15 cm cihly zeslabí záření cca stejně jako další 2 m odstupu navíc). Tedy olověná zástěna být nemusí, protože vzdálenost anebo stěna stačí. Úroveň ozáření rovná 250 mikroSv za rok je velmi nízká a odpovídá cca expozici, kterou průměrný obyvatel ČR obdrží za 1 měsíc z přírodního pozadí, úroveň rizika spojená s takovou mírou ozáření je zanedbatelná. Limit pro ozáření radiačního pracovníka je 20 000 mikroSv za rok, je tedy zřejmé, že při standardním používání panoramatických rtg zařízení se míra ozáření pracovníků pohybuje hluboko pod tímto limitem.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)