Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Otázky k dávkám ionizujícího záření 24.11.2017 12:56:25
Dobrý den, tříletý syn byl na rtg VND a plic. Vyžádala jsem si parametry vyšetření, a ty byly tyto: Rtg hrudníku 52 kV 10 mAs vzdálenost ohnisko - pacient 1,5 m : Vstupní povrchová kerma Ke = 0,047 mGy
Rtg vedlejších dutin nosních 60 kV 40 mAs vzdálenost ohnisko - pacient 1 m: Vstupní povrchová kerma Ke = 1,05 mGy

Rozumím správně, že tyto hodnoty nevyjadřují efektivní dávku a dá se efektivní dávka, kterou syn obdržel, z těchto údajů dovodit? Platí, že 1,05mGy=1,05mSv? Dávky mi přijídou v porovnání s průměrnými dávkami uváděnými na vašich stránkách (rtg plic 0,02 mSv) vyšší, nad to, jde li o tří leté dítě.

(Vložil(a): Jitka Vymětalíková)
Dobrý den,

rozumíte tomu správně - z hodnoty kermy se efektivní dávka dá vypočítat. Též platí, že 1,05mGy=1,05mSv.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)