Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Otázky k dávkám ionizujícího záření 25.06.2018 15:26:34
Dobrý den , při retngenu lbi, bylo dítě exponováno těmito dávkami (snímky byly celkem 3).
1 snímek kV 63 , mAs 13, dGy*cm2 0,8270
2 snímek kV 63 , mAs 4,0 ,dGy*cm2 0.5740
3.snímek kV 63 , mAs 7,0 ,dGy*cm2 0,9990
Nakolik je celkové ozáření kojeneckého těla v 9 měsících závažné, lze očekávat vyšší riziko onkol. onem. pro tuto expozici s rosotucím věkem dítěte?
Nejsem schopen si vypočítat celkovou hodnotu ozáření v mSv.
Děkuji za odpověď.
J.Kotal
(Vložil(a): Jakub Kotal)
Dobrý den,

tato expozice provedená v rámci diagnostického snímkování lbi neznamená automaticky vyšší riziko onkologického onemocnění.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)