Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 10.07.2018 11:51:27
Dobrý den,
dostala jsem na Vás písemné doporučení se svým dotazem.
V 8/2013 jsem prodělala poabdominální hysterektomii s oboustrannou adnexektomnií, omentektomií, apendektomií, pelvickou a suprapelvickou lymfadenektomií se stripingem peritonea pro serózní cystadenokarcinom obou ovarii stadia FIGO IIIA pTa N0 M0 G2 R0. V 6/2015 pro recidivu nemoci provedena relaparotomie s exstripaci ložisek metastáz a splenektomie s pooperačním reziduem cherajteru ulcerace v oblasti pravé obturatorní foosy, která je chirurgicky neřešitelná... Opsáno z lékařské zprávy. Vždy následovalo 6 cyklů chemoterapie. Můžete mi prosím všeobecně poradit.... Můžou mě v práci posílat dle potřeby na práci, kde na vstupních dveřích je upozornění - výstražná tabulka : "Sledované pásmo se zdroji ionizujícího záření"? Když u mě podnik žádal vstupní prohlídku po dlouhodobé nemocenské před nástupem do práce, k závodnímu lékaři mi dali tabulka, kde jsou uvedeny Druhy rizika mimo jiné i :Neionizující záření a elmag.pole, Kategorie 1. Vůbec nic mu neuvedli, že bych měla pracovat ve sledovaném pásmu ze zdroji ionizujícího záření. Ač je v tabulce i prach v kategorii 1, přesto se jedná o prašné prostředí v kterém se má sedět. htějí mě přeřadit na práci, kde se dělají pevnostní zkoušky prachovce, pískovce, jílovce. Na lisu se zkouší tvrdost těchto hornin. Jsem v zařazení dokumentátorka, kam mě přeřadili z prostředí, kde jsem pracovala i manuálně.

Děkuji moc za radu, za odpověď.
Přeji pěkný den,
S pozdravem Pospíšilová

(Vložil(a): Jana Pospíšilová)
Dobrý den,

v souvislosti s Vaším dotazem je SÚJB kompetentní pouze k odpovědi týkající práce se zdroji ionizujícího záření (dále jen "ZIZ"), tedy Vaši zmínku o práci ve "Sledovaném pásmu". Zde by bylo dobré ještě zjistit o jaký způsob nakládání se ZIZ se jedná, je-li vymezení tohoto pásna relevantní a samozřejmě do jaké míry budete se ZIZ zacházet Vy. Pokud tedy připustíme, že se se ZIZ na pracovišti nakládá a bude s nimi pracovat, musí Vás zaměstnavatel zařadit do kategorie radiačních pracovníků § 61 odst. 4 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, v platném znění (dále jen ?zák. č. 263/2016 Sb.?), v tomto případě to bude s nejvyšší pravděpodobností kategorie B. V souvislosti s předchozí kategorizací má zaměstnavatel další povinnosti, které musí plnit. Především se jedná o Vaše poučení o pracovních postupech a rizicích spojených s prováděnou činností, v souladu s § 50 č. 422/2016 Sb., vyhlášky o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, (dále jen "vyhláška č. 422/2016 Sb.") a dále je v této souvislosti povinen zajistit pro Vás vstupní preventivní prohlídku v odpovídajícím lékařském rozsahu pro Vámi vykonávanou činnost. Na základě zmíněné lékařské prohlídky by mělo být stanoveno, jste-li zdravotně způsobilá po zařazení do navrhované pracovní pozice. Ostatní Vaše dotazy týkající se prachu, hlučnosti atd., spadají převážně do kompetence hygienických stanic, případně SZÚ. Doufám, že Vám tato odpověď trochu pomůže.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)