Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 23.09.2018 14:07:59
Dobrý deň,
mohli by ste prosím vypočítať celkovú efektívnu dávku ionizujúceho žiarenia počas RTG vyšetrenia v jednotkách Sv, ak boli spolu urobené 4 snímky, pričom pri každej z nich bol RTG prístroj nastavený na 55 kV a čas snímkovania každej snímky bol 55 mAs? Ďakujem.
(Vložil(a): Michal)
Dobrý den,

dávku z vyšetření Vám má sdělit aplikující.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)