Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 08.01.2019 15:56:51
Dobrý den, během 7 let jsem obdržel při opakovaných ct kontrastních vyšetřeních odhadovanou dávku cca 150 mS.Měl jsem jich opravdu dost .Bojím se rakoviny ze záření.Je to velká dávka, mám se bát?Jaké je riziko?
(Vložil(a): Vajshár Michal)
Dobrý den,

Vaše kumulovaná zátěž automaticky neznamená, že byste měl mít obavy z onemocnění rakovinou. Nádorové bujení má příčinu multifaktoriální, tedy na jeho vzniku se podílí řada jiných faktorů, ne jen záření. Dle mého názoru se zvůli lékařskému ozáření bát nemusíte.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)