Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 08.02.2019 17:14:08
Dobrý den,
děkuji za odpověď. Můžete mi tedy napsat jaká je odhadovaná efektivní dávka pro rtg PND a pro CT dutin ?
děkuji
(Vložil(a): Petr Suchan)
Dobrý den,

můžeme Vám jen zopakovat, abyste se na kvalifikovaný odhad dotázal na pracovišti, které výkon bude provádět nebo ho provádělo. Obecně lze říci, že radiační zátěž bude vyšší v případě CT. Zdravotničtí pracovníci, indikující lékař a aplikující odborník též rozhodnou, zda se provede prostý rtg snímek nebo CT vyšetření. Toto není v kompetenci SÚJB.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)