Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 02.12.2019 17:51:16
Dobrý den,

mohli byste mne prosím odkázat na zdroj, kde bych našla maximální roční dávku radiace u kojenců?
Mám čtrnáctiměsíční dítě, ale už jsme s ním absolvovali dvakrát rentgen (jednou kyčlí, jednou hlavy) a dohromady více než 70 hodin v letadle a ještě 23 hodin v letadle nás čeká za pár týdnů. Z obavy už jsem odmítla CT vyšetření, ale ráda bych věděla i jak moc bych měla dále omezit létání.
Na druhou stranu, v místě našeho bydliště je poměrně nízká radioaktivita podloží a radonové riziko, takže dávka z podloží je spíše podprůměrná.
Existují vůbec speciální normy pro kojence, kteří se ještě vyvíjí, oproti dospělým? Mohli byste mne odkázat na nějaké podklady, z nichž bych si mohla spočítat jakou dávku už obdržela a co je ještě bezpečné?
Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

maximální roční dávka radiace u kojenců není stanovena. Pro lékařské ozáření v rámci diagnostiky (rentgen kyčlí, hlavy apod. ) neplatí limitní hodnoty, ale musí být zdůvodněno a optimalizováno. Právě optimalizace znamená, že použité expoziční parametry vyšetření, a tím i dávka, budou tak nízké, jak je to možné při zachování diagnostické informace, která je lékařem požadována. Dávku z vyšetření by Vám mělo sdělit pracoviště, které rtg výkon provádí. Létání si musí zdůvodnit každý sám.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)