Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Otázky k dávkám ionizujícího záření CBCT 20.10.2020 21:27:18
Dobrý den,
prosím o informace k radiačním dávkám udávaným výrobcem CBCT pro přístroj NewTom GiANO HR.
Děkuji
Stejskal
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

SÚJB k dispozici návody zdrojů ionizujícího záření používaných v ČR. Nedokážeme odpovědět, jaké jsou výrobcem deklarované hodnoty dávkových veličin pro vyšetření konkrétním typem rentgenového zařízení. Nicméně z údajů získaných ze zkoušek dlouhodobé stability prováděných na těchto zdrojích, které SÚJB k dispozici má, je typická naměřená hodnota součinu kermy a plochy pro vyšetření na těchto zařízeních kolem 180 mGy.cm2. Tato hodnota je extrémně závislá na zvolených parametrech vyšetření, jako například zobrazovaný objem. Při určitých nastaveních může být i trojnásobně nižší nebo i trojnásobně vyšší. V podobných úrovních se pohybují dávkové veličiny i u jiných typů zubních výpočetních tomografů. Tyto hodnoty součinu kermy a plochy pro zubní výpočetní tomografy odpovídají přibližně desítkám až stovkám mikrosievertů efektivní dávky, což je v souladu se standardními dávkami z vyšetření na tomto typu rentgenového zařízení.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)