Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 04.01.2021 11:55:14
Dobrý den, moc děkuji za odpověď. Je prosím ještě možno orientačně sdělit, kolika mSv odpovídá dávka DLP 567,92 mGy.cm2? Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

přepočet na veličinu efektivní dávka, jednotku mSv z veličiny, kterou uvádíte. Velmi hrubý odhad je jednotky mSv.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)