Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 05.01.2021 22:32:41
Ještě bych se chtěla zeptat, zda se např. expoziční limity pro CT vyšetření nějak snížily během následujících let např. z důvodu novějších přístrojů? Manžel našel svůj CT záznam na CD v počítači, dělán cca před 11 lety a je tam obsaženo více skenů (celkem 4 serie) a každá má jinou hodnotu DLP, nicméně sečtená celková hodnota DLP ze všech skenů je uvedena 2198,58. Pak jsou tam ještě u každé série skenů uvedeny hodnoty CTDI, ale tomu nerozumím. A v mé nynější lékařské zprávě je uvedena jen hodnota DLP 567,92 (předpokládám, že pan doktor uvedl dávku celkovou za celé vyšetření). Pokud by to tak bylo, jak je možné, že manžel má hodnoty téměř čtyřnásobné? Je to tím, že bylo děláno více skenů? Já jsem žádné další údaje ohledně samotného CT neobdržela, takže kolik mi bylo děláno skenů netuším. Ve zprávě nic kromě DLP není, ale u manžela se mi zdá ta hodnota pro CT hlavy vysoká. Ovšem už si nepamatujeme, jestli mu byla např. podána kontrastní látka. Děkuji za přečtení.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ano, vývoj rentgenových přístrojů vedl ke snížení expozičních parametrů a tím i obdržené dávky. Dávku zvyšuje i počet skenů a kontrastní látka.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)