Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 12.03.2021 10:08:08
Dobrý den,

Obracim se na Vás s dotazem ohledně rizikovosti záření. Během posledních 6 týdnů jsem absolvovala 2x CT angio plic, 7x RTG hrudníku a 1x ventilačně perfuzni scan plic. Do 14dni bych měla jít na další, kontrolní CT hrudníku. Není takové množství vysetreni během krátké doby rizikové stran záření?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

dle Vašeho popisu se jedná o ozařování oblasti plic. Klasické RTG hrudníku (i když 7x) je velmi nízkým příspěvkem k ozáření. Ostatní vyšetření jsou zcela jistě zdůvodněna, neboť se jedná o speciální vyšetření v této oblasti. Připustíme-li případnou rizikovost, byť velmi nízkou, neboť ji nelze zcela vyloučit, tato rizikovost je převýšena přínosem, které CT vyšetření pro vás znamená.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)