Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 03.12.2021 14:37:41
Dobrý den, jaká je přibližná míra ozáření štítné žlázy při CT mozku? Je vůbec žláza tomuto záření vystavena?

Dále prosím o informaci, jestli během CT vyšetření hlavy mohlo dojít k ozáření doprovodu, který byl toho času v převlékací kabince s pootevřenými dveřmi do místnosti, kde bylo CT prováděno.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

míra ozáření štítné žlázy při CT mozku je velmi nízká. Doprovod, který byl během CT v převlékací kabince, ozářen nebyl.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)