Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 17.12.2022 18:56:02
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na budík, který je 50. Let starý a má svítivý ciferník u kterého dříve používali radioaktivní barvy. Barva stářím degraduje a jestli při manipulaci v bytě mohlo dojít ke kontaminaci prachem té barvy z budíku, nebo nadýcháním. A jestli ano jaké zdravotní rizika hrozí.Děkuji
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,
není pravděpodobné, že by po tak dlouhé době radioaktivní látka (pokud vůbec byla v cifernících použita) mohla způsobit kontaminaci a vašim dětem zdravotní následky.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)