Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Srovnání dávek 26.02.2011 14:38:16
Dobrý den. Jedna věc mě trochu mate. Říkáte, že dávky z rtg plic jsou zanedbatelné, ale v jedné z odpovědí uvádíte, že při rtg plic je dávka pro plíce např. 200 mikroGy. Jinde na vaší stránce se píše, že cituji: "u rentgenového záření platí, že 1 mSv = 1 mGy". Jaké je tedy zátěž na plíce vyšetřovaného pacienta? V tabulce uvádíte, že to je 0,02 mSV...ale pokud se dávka msv a mGY rovná, tak logicky dávka na plíce není 0,02 mSV ale 0,4 mSv. Možná zbytečně spekuluju, ale v poslední době jsem podstoupil dost rtg plic (kolem 10) a mám z toho docela obavy. Jaký je vlastně vztah mezi jednotkami mSV a m Gy? Děkuju za odpvoěď
(Vložil(a): Petr Starý)
Vážený pane, na váš trojnásobný dotaz můžeme odpovědět pouze krátce,protože webová konference neumožňuje kopírovat přednášky o radiační ochraně s detailním vysvětlením vztahů mezi používanými veličinami/jednotkami. Stejně tak nemůžeme komentovat všechny tabulky, které se nacházejí na internetu. Na našich stránkách uvádíme průměrné hodnoty odvozené ze skutečných naměřených hodnot. Znovu musíme zopakovat, že rtg záření se v těle nekumuluje.
Jen vysvětlení spíše matematické: mGy=mili gray, mSv=milisievert. 1mikro gray=1 tisícina mGy. Dávkový ekvivalent 0,4 mSv je stále o řád nižší než z přírodního pozadí.
(Za SÚJB: sujb)