Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

běžná hodnota radiace? 07.04.2011 21:55:23
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaká je naprosto běžná a zdraví neškodná hodnota radiace za hodinu. Při hledání na internetu jsem našel většinou hodnoty 0,1 Sv. Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Pavel Čanecký)
Z vašeho dotazu není zcela zřejmé, jakou hodnotu radiace máte na mysli.
Tzv. dávkový příkon z "přirozeného" (přírodního) pozadí, kterému je každý obyvatel v ČR vystaven se pohybuje v rozmezí 0,1 ? 0,2 micro Sv/h.
Tato hodnota ozáření na lidstvo působí tisíciletí, v podstatě od vzniku života, jeho úroveň je ovlivněna geologickými podmínkami v dané lokalitě (proto výše uvedené rozpětí 0,1 - 0,2). Tuto hodnotu můžeme považovat za "běžnou"?.
Obecnou filosofií radiační ochrany je zabezpečit ochranu zdraví každého jednotlivce, jeho potomků, resp. lidské populace jako celku, včetně životního prostředí a to tak, aby se současně nebránilo využití ionizujícího záření (i.z.) ve prospěch člověka. Proto další hodnotou, která je důležitá (je stanovena v Atomovém zákoně jako nepřekročitelná) je hodnota 1 mSv/za kalendářní rok ve veličině efektivní dávka. Tento tzv. obecný limit omezuje ozáření osob, přičemž se vztahuje na průměrné ozáření v tzv. kritické skupině obyvatel, je ze všech ?cest" ozáření a ze všech zdrojů i.z., kromě přírodních zdrojů i.z.
Ozáření do úrovně tohoto limitu je považováno za akceptovatelné, přijatelné.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)