Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

dotaz 24.06.2011 12:29:20
Když Vám sdělím adresu mého pracoviště, abyste mohli provést kontrolní měření, jak bude zajištěna moje anonymita, aby mě nevyhodili z práce. Pracuji jako vrátný a podle nadřízeného (nechal jsem dozimetr "náhodou" zapnutý, když byl pro něco uvnitř a ten se rozeřval) je vrátnice postavena ze struzkocementových tvárnic a mnou naměřená hodnota >než 136 cps prý nic neznamená. Jen chci mít jistotu, že je to skutečně pravda a nechci přijít o práci. Tak jak byste provedli kontrolu a nejmenovali že jsem příčinou? Kapler
(Vložil(a): Oldřich Kapler)
Z vašich dotazů opravdu nemůžeme nic vyvodit. Původně jste psal: ?dozimetr na mém pracovišti ukazuje 136 cps a vždy po zapnutí spustí poplach?. Později ?každý dozimetr ukazuje až 136 cps? a ?sedím na židli, kde dozimetr ukazuje 136 cps?. Nyní tedy víme, že nepracujete se zdroji záření a když byl váš nadřízený pro něco uvnitř, měl jste dozimetr ?náhodou zapnutý, a ten se rozeřval?. Příčinou odezvy dozimetru tedy byl vstup jiné osoby do vrátnice. Lze tedy předpokládat, že váš nadřízený pracuje se zdroji záření a má kvalifikaci posoudit význam měření a důsledky záření. Vy mu z nějakých důvodů nedůvěřujete (přestože i on by tedy byl ?ozářen?, a proto požadujete naše vyjádření, které ovšem bez podrobných znalostí situace nelze poskytnout. Jednou z možností je napsat žádost písemně na adresu úřadu. Tato žádost nebude dále nikomu mimo úřad poskytnuta. Na jejím základě můžeme posoudit situaci na vašem pracovišti.
(Za SÚJB: sujb)