Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

vyšetření CT -dávky - špatné hodnoty 05.01.2012 15:49:13
Dobrý den ,Vaše hodnoty dávek záření u vyšetření CT jsou uvedeny špatně, místo označení vyšetření patří název scan. Jedno vyšetření břicha jater má 6 scanů , tedy 2x10x6=120 msV.A ne 10 mSV - je to řádově špatně - žadám opravu
(Vložil(a): Vladimir Kramar)
Číselné hodnoty u CT vyšetření v článku "Lékařské ozáření" jsou uvedeny ve veličině efektivní dávka, číselná hodnota je zpravidla nižší než dávka ve vyšetřovaném orgánu. Na tabulku je nutné pohlížet v kontextu zmíněného článku, který je ryze informativní.
To však neznamená, že efektivní dávka nemůže být, u kontrastních vyšetření v oblasti břicha, vyšší než je uvedena v tabulce.

SÚJB i radiologický fyzik vychází při odhadu dávky vždy z konkrétních parametrů vyšetření, tedy z hodnot veličin potřebných pro výpočet dávky, které poskytne pracoviště, které výkon provedlo.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)