Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Opravdu riziko? 05.11.2012 07:59:36
Dobrý den, zajímalo by mě, jak je možné - pokud je tedy vztah dávky záření a pozdějších následků (rakovina, genetické změny apod.) lineární, jak je možné, že lidé žijící v oblastech s velmi vysokou přírodní radioaktivitou v řádech stovek mSv, nevykazují zvýšené počty z toho vyplývajících onemocnění, spíše naopak. Stejně tak radiologové. proč by potom běžná radiovyšetření, která nepřesáhnou dávku např.100 mSv(jak uvádíte v tabulce pro nízké riziko), měla představovat byť i minimální riziko? Chápu,že při vyšších jednorázových dávkách je toto riziko zřejmé, ale jak vysoká je tato jednorázová dávka, která je už nebezpečná? Byla stanovena? Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Michal)
Akutní nemoc z ozáření se rozvine po jednorázovém ozáření celého těla nebo jeho větší části dávkou vyšší než 1 Gy.
(Za SÚJB: sujb)