Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Vliv ionizujícího záření na fertilitu 17.05.2016 19:18:49
Dobrý den, podstoupil jsem dnes rtg při podezření zánětu slepého střeva, a nebyl jsem chráněn žádnými ochrannými pomůckami. Plánujeme v nejbližší době s manželkou dítě, mám mít obavy z nějakých následků? Je nutné dodržet nějakou dobu?
(Vložil(a): Martin Rock)
Dobrý den,

nemusíte mít žádné obavy z následků rtg vyšetření a nemusíte ani plánování miminka nijak odkládat.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)