Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Vliv ionizujícího záření na fertilitu 10.06.2016 09:41:39
Dobrý den, chystám se na 2-denní výlet do Černobylu, zároveň se s přítelkyní snažíme o miminko. Mám se obávat o možný negativní vliv mého výletu na spermie, genetiku atd?
(Vložil(a): Adam Vašek)
Dobrý den,

takto krátkodobý pobyt v Černobylu nemůže mít negativní vliv na spermie, genetiku, atd.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)