Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Vliv ionizujícího záření na fertilitu 24.07.2016 09:59:11
Dobrý den, v poslední době jsem byla jako doprovod několikrát přítomna u rtg rodinného příslušníka. Nebyla jsem přímo u zdroje záření, ale byla jsem schovaná spolu s pracovníky rtg pracoviště za zdí či jsem stála za pootevřenými dřevěnými dveřmi.

Jaké je riziko toho, že by mohlo dojít např. k poškození vaječníků?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pokud jste byla jako doprovod přítomna u rtg rodinného příslušníka a byla jste schovaná spolu s pracovníky rtg pracoviště za zdí či jste stála za pootevřenými dřevěnými dveřmi vyšetřovny, žádné riziko poškození vaječníků nehrozí.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)