Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Vliv ionizujícího záření na fertilitu 24.02.2022 15:55:12
Dobrý den, mohla bych se zeptat, co bylo přesným důvodem, že se upustilo od pravidla deseti dní? Toto jsem se dočetla v bulletinu Rentgen z roku 2016: "Od obecného doporučení, že rtg vyšetření
je optimálnější přesunout do období těsně
po proběhlé menstruaci, kdy pravděpodobnost ovulace a tím gravidity je menší (tzv.
desetidenní pravidlo) se ustoupilo. Pravidlo
se opíralo o biologickou představu, že se
tím zabrání ozáření oplodněného vajíčka
(zygoty), a že význam ozáření dalších vajíček ve folikulech vaječníků není třeba brát
v úvahu. Tento názor byl korigován, když se
moderními metodami zjistilo, že příprava vajíčka k ovulaci trvá několik týdnů, a že užití
tohoto doporučení neplní účel, který mu byl
přisuzován." Mohli byste mi to prosím vysvětlit? Mohlo k tomu přispět také to, že většina dávek je pro plod tak nízká, že proběhně spíš vše než nic? Co když se ale bude jednat o ozáření s vyšší dávkou? Nebylo by v tomto případě pravidlo na místě?
Děkuji
Marie


(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

důvodem bylo to, že není správné, aby rozhodujícím pravidlem pro indikaci k lékařskému ozáření bylo pravidlo, že ovulace je u každé ženy právě a přesně až 10.den, a že může být právě těsně po menstruaci bez obav ozářena. To ale neznamená, že se např. u žen, které mají pravidelnou menstruaci, při rozhodování o lékařském ozáření tento parametr nezohlední. Jen již není jediným a rozhodujícím kritériem.

(Za SÚJB: sekce radaiční ochrany)