Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: limity v potravinách 21.11.2017 15:55:21
Dobrý den, nevím, jestli to dobře chápu, ale znamená to tedy, že konkrétní limity, tak jak byly uvedeny ve vyhlášce 307 /2002 Sb. v příloze č. 8 pro aktivitu césia-137 v potravinách v současné době neexistují?
Předem děkuji za doplňující informaci.
S pozdravem
Novotná

(Vložil(a): Jana Novotná)
Dobrý den,

Ano, tabulka byla z nové legislativy vypuštěna a nahrazena texty uvedenými v předchozí odpovědi. Samozřejmě stále existuje vazba mezi novým atomovým zákonem (NAZ) a dokumenty EURATOM č. 3954/87 a Nařízení Rady (ES) č. 733/2008 (viz § 1 NAZ), ze kterých byly přejaty tabulky vyhlášky 307/2002. Vámi uváděné limity se ale dle ustanovení těchto norem vztahují jen na stavy po jaderné havárii a pro dovoz zemědělských produktů z třetích zemí. V současnosti se jakákoliv kontaminace potravin a krmiv nepředpokládá, resp. vylučuje (vyjma pozůstatků Černobylu), regulace přichází v úvahu až během radiační mimořádné události a v období přechodu z nehodové do existující expoziční situace.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)