Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Radioaktivita v mase divokého prasete 27.06.2019 14:54:26
Prosím o vysvětlení, jakým fyzikálním pochodem se sníží aktivita izotopu např. v mase kance ze Šumavy, jak je popsáno v následující větě převzaté z článku v mediích. Zdroj je uveden. Četl jsem toto tvrzení opakovaně.
Radioaktivitu masa lze snížit i jeho úpravou: například vařením v tlakovém hrnci se zmenší na polovinu.
Zdroj: https://www.denik.cz/veda-a-technika/vybuch-cernobylu-katastrofu-pripomnel-novy-serial-oslovil-tisice-cechu-20190625.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

(Vložil(a): Jiří Beneš)
Dobrý den,

soli cesia jsou dobře rozpustné ve vodě, proto varem přejde část aktivity do vývaru. Jedná se tedy o chemický, nikoliv fyzikální proces. Podrobnosti o aktuálním stavu obsahu cesia 137 v monitorovaných položkách najdete v https://www.sujb.cz/monitorovani-radiacni-situace/ .
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)