Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Limity pro radiaci v potravinách v roce 2021 26.05.2021 11:27:08
Dobrý den,
prosím o odpověď na následující otázky.
První dotaz: Jelikož Nařízení Rady č. 733/2008 z 15.7.2008 pozbylo platnosti dne 31.3.2020 - předpokládám správně, že nyní žádné konkrétní hodnoty radiace pod určitý limit (v potravinách) nejsou vyžadovány a tedy monitoring není legislativou vůbec vyžadován? Tedy dovoz ze 3.zemí (mimo Japonska) nevyžaduje monitoring radiace v potravině, a stejně tak ani u potravin vyrobených v rámci EU.
Druhý dotaz: Existuje aktuálně (květen 2021) nějaké reálné nebezpečí kontaminace radiací u sladkovodních ryb, pokud jsou tyto chovány v ČR, případně v EU?
Děkuji předem za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

k vašemu prvnímu dotazu: Nařízení Rady č. 733/2008 skutečně pozbylo platnosti, nicméně bylo nahrazeno Prováděcím nařízením komise č. 2020/1158 ze dne 5. 8. 2020, o podmínkách dovozu potravin a krmiv pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu. Toto nařízení stanovuje v podstatě obdobné požadavky jako nařízení 733/2008.
K vašemu druhému dotazu: Reálné nebezpečí kontaminace ryb radionuklidy na území ČR nehrozí. Na území ČR probíhá pravidelný monitoring ryb na přítomnost radionuklidu Cs-137, který se na určitých místech ČR nachází jako důsledek počernobylského spadu. Naměřené hodnoty jsou hluboce pod hranicí, která by si vyžadovala pozornost nebo představovala nějaké riziko. Podobně je tomu i v zemích EU. Pro zajímavost dodáváme, že pravděpodobně nejvyšší hodnoty kontaminace ryb se vyskytují ve Finsku. Informace k tomuto tématu jsou veřejněn dostupné a dohledatelné na internetu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)