Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Dotaz na INES pro JETE bez automatické izolace kontejmentu 17.08.2006 14:06:37
Dobrý den,
chtěl se zeptat jakým stupněm dle mezinárodní stupnice jaderných nehod - INES byla oceněn dlouhodobý provoz JE Temelín (od r. 2000) bez automatické izolace kontejmentu u několika potrubí?
Dále mám dotazy k Vaší zprávě "Fakta o problematice těsnosti kontejmentu na ETE":
1) Jsou všecha potrubí o kterých píšete vybavena clonami s průměrem 1 mm, nebo jen některá (kolik z kolika celkem) ? Ze zpráva vzniká dojem že clony jsou u všech potrubích.
2) Jaký je ekvivalentní průměr všech potrubí bez automatické izolace dohromady? Pro lepší představu o možné velikosti uniku.
3) K úniku do tzv. Kontrolovaného pásma a filtrování přes vzduchotechnické jednotky -jsou tyto filtrační jednotky v provozu i při havarijní situaci ? Jsou to tedy tzv. havarijní systémy (mj.napojené na dieselgenerátory) nebo ne ? Pokud nejsou, nemusí být při havarijní situaci v provozu a k žádnému filtrování tedy nedojde, ale ze zprávy vzniká dojem, že vše je bezpečně vyřešeno.
4) A nakonec k nejhorší myslitelné situaci, která již nemůže nastat (poslední odstavec Vaší zprávy). Jsou tím myšleny i tzv. nadprojektové havárie, např. tzv. blackout na elektrárně apod.
Prosím Vás tedy o zpřesnění vaší zprávy ve smyslu mých dotazů.
Děkuji, s pozdravem
Jiří Tříska
(Vložil(a): Jiří Tříska)
Hodnocení podle INES nebylo prováděno, neboť k provozu bez automatické izolace kontejnmentu nedošlo. Provoz dotčených systémů byl v souladu s bezpečnostní zprávou a tedy i s požadavky vyhlášky 195/1999Sb. K Vašim dalším dotazům:
1) Clonami jsou vybaveny trasy TV 30 (sedminásobná clona s redukcí 1,3mm2) a TV40 (sedminásobná clona s redukcí 1mm2), trvale připojené k systémům primárního okruhu. Trasy TV75 a XQ22 (3 potrubí) nejsou clonami z technologických důvodů vybaveny.
2) Máte-li na mysli všechna potrubí bez automatické izolace tak několik metrů, je nutné počítat všechny systémy pro havarijní chlazení reaktoru TQ a TX. Pokud myslíte Ąpouze zmiňované odběrové trasy pak přibližně 34 mm.
3) Ne nejsou to havarijní systémy a nejsou napájené z II.kategorie zajištěného napájení. To ovšem neznamená, že nemůžou pracovat při nebo po havarijních podmínkách, záleží na druhu havárie.
4) Obecně lze říct, ža na nadprojektové havárie, jak z jejich názvu vyplývá, nejsou jaderné elektrárny komplexně vybaveny. Existuje spousta systému, které můžou následky takové havárie zmírnit, existují speciální systémy instalované především pro zvládnutí určitých aspektů těchto havárií, existují speciální analýzy, které odhalují nejhorší důsledky pro různé typy havárií a elektráren a v neposlední řadě existují speciální provozní předpisy, které vedou obsluhu k řešení těchto havárií s nejmenšími dopady, ale každá tákováto havarie je jiná s různými dopady na zařízení a své okolí. Z tohoto důvodu nelze jednoznačně odpovědět na Váš dotaz. Na konkrétní dotaz k blackoutu - tato havárie neaktivuje systém izolace kontejnmentu.
(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)