Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Stupeň INES pro poškozené palivo na JETE 20.10.2006 17:54:59
Dobrý den,
jakýn stupněm dle INES hodnotíte poškození pokrytí paliva - tj. tzv první bariéry proti úniku štepných produktů z uranu na 2. bloku JETE ?
Pozn: na rozdíl od neizolace kontejmentu, kterou jste nehodnotili teď došlo ke skutečné poruše.

Děkuji Vám za odpověď,
Jiří Tříska


(Vložil(a): Jiří Tříska)
Událost souvisí s bezpečností, tj. působí degradaci bezpečnostních funkcí. Degradace je hluboko pod limity stanovenými v LaP a je v rámci platnosti bezpečnostních hodnocení. Při události nedošlo k vnějším únikům aktivity ani k únikům uvnitř lokality, pro které by byl postup pro hodnocení úniků aplikovatelný. Dílčí postup hloubkové ochrany vede na základě existence potenciální poruchy, kdy byl defekt zjištěn rutinní kontrolou, k hodnocení stupněm 0. Vzhledem k tomu, že nedošlo ani k poruše zálohovaných zařízení, ani více zařízení k plnění stejné bezpečnostní funkce (společná příčina), nebyly nalezeny nedostatky v postupech a ani nedošlo k pochybení v kultuře bezpečnosti, není důvod ke zvýšení stupně hodnocení.
(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)