Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Radiační nehody a havárie 07.12.2006 16:59:01
Vážené dámy a pánové,
prosím o upřesnění, kde je možné najít na vašich stránkách nebo jinde na webových stránkách v českém nebo anglickém jazyku základní mezinárodní 7 stupňovou škálu pro hodnocení radiačních nehod a havárií i s podrobným popisem.
S pozdravem se loučí a zdraví vás
Otakar Mika
(Vložil(a): Ing. Otakar J. Mika, CSc.)
Stupnici pro hodnocení událostí INES najdete i se stručným popisem v rubrice Jaderná bezpečnost/INES. Je zde publikován i český překlda příričky, kterou vydala IAEA. Originál najdete na stránkách www.iaea.org.

(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)