Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

SÚJB, INES, NEWS - informace o radiačních nehodách 30.10.2008 10:40:26
Dobrý den,
chtěl bych do přednášky o radiační ochraně zařadit pro ilustraci stručné kazuistiky/informace o událostech 1. či 2.stupně, které se odehrály v minulosti ČR. Bohužel se mi nedaří prostřednictvím internetu žádné nalézt. WATS zobrazuje pouze 6 měsíců nazpět, na stránkách SÚJB ani SÚRO nic, prošel jsem i archivy několika odborných časopisů a bez výsledku. Kde informace získat?
(Vložil(a): MUDr. Aleš Kavka)
Pro kvalifikovanou odpověď je nutné znát, jaké události máte na mysli konkrétně. Pokud by se jednalo o události hodnocené podle mezinárodní stupnice INES, lze hledat pomocí rubriky jaderná bezpečnost/INES. V jiném případě prosím zpřesněte svůj dotaz.
(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)