Informace o řízení navazujícím na posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost v souladu s § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), zveřejňuje na své úřední desce následující informace vztahující se k jím vedeným navazujícím řízením s vazbou na posuzování vlivů záměrů na životní prostředí.

  • žádný dokument není aktuálně nutné zveřejňovat