Prohlášení k úředně ověřenému překladu písemností ve správním řízení

Státní úřad pro jadernou bezpečnost v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nevyžaduje u písemností v anglickém jazyce ve správních řízeních úředně ověřený překlad do českého jazyka.