Pracovní skupina pro jaderné otázky v roce 2016

Ilustrační foto: budova, kde se konají setkání pracovní skupiny pro jaderné otázky (PS AQG)

V roce 2016, za nizozemského a slovenského předsednictví v Radě EU, se pracovní skupina pro jaderné otázky (PS AQG) sešla celkem jedenáctkrát. 

Nizozemské předsednictví soustředilo diskusi členských států EU na problematiku nezbytnosti zajištění dodávek lékařských radioizotopů. Výsledný dokument, představený 6. června 2016 na Radě ministrů pro energetiku, nastiňuje postoj předsednictví k tomuto tématu. Předsednictví v něm vítá Komisí plánovaný komplexní přezkum této oblasti, vyzývá k dalším krokům na úrovni EU a uvádí hlavní principy, kterými by se měla EU strategie pro dlouhodobé zajištění dodávek lékařských radioizotopů řídit. Druhým nejdiskutovanějším dokumentem první poloviny roku 2016 byl Jaderný ukázkový program připravený Komisí na základě článku 40 Smlouvy o Euratomu. U tohoto dokumentu diskuse členských států na pracovní skupině žádný formální výstup nepřinesla, a to ani za slovenského předsednictví, kdy bylo na PS AQG prezentováno stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru. Spolu s Jaderným ukázkovým programem zveřejnila Komise také Doporučení o použití článku 103 Smlouvy o Euratomu.

Hlavním tématem PS AQG v druhé polovině roku 2016 byly Závěry Rady ke zvláštní zprávě Evropského účetního dvora „Programy pomoci EU pro vyřazování jaderných zařízení z provozu v Litvě, Bulharsku a na Slovensku: od roku 2011 bylo dosaženo určitého pokroku, zásadní výzvy však teprve čekají.“ Závěry Rady byly přijaty na Radě ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci 13. prosince 2016.

PS AQG se v roce 2016 zabývala mimo jiné také výroční zprávou Evropské zásobovací Agentury (ESA) za rok 2015 nebo zasedáním European Nuclear Energy Forum v Bratislavě.