Předsednictví ČR v Radě EU

Logo EU2022.cz

Rada Evropské unie (Rada) je jednou z nejvýznamnějších institucí Evropské unie. Je platformou členských států, v jejímž rámci jsou přijímána právní a politická rozhodnutí. O výkonnou pravomoc se Rada dělí s Evropskou komisí a o zákonodárnou a rozpočtovou rovněž s Evropským parlamentem. Rada se schází v deseti různých formacích, kterým zpravidla předsedá zástupce členského státu. Předsednictví Rady, s výjimkou složení pro zahraniční věci, vykonávají předem určené skupiny tří členských států po dobu osmnácti měsíců. Česká republika tvoří toto „trio“ spolu s Francií (která předsedá v první polovině roku 2022) a Švédskem (které bude předsedat v první polovině roku 2023). Společný program tria, stejně jako program, který si pro dobu svého předsednictví v Radě EU přijala Česká republika, udávají směr práce všech složení Rady za CZ PRES 2022, ovlivňují program jednání (plánované legislativní úkoly a operativní rozhodnutí) každé jedné formace Rady.

Předsednictví v Radě Evropské unie znamená pro předsedající členský stát na jedné straně určitou výhodu, dává mu možnost více ovlivňovat dění v Evropské unii a prosazovat přitom vlastní priority, na druhé straně je však velikou zkouškou jeho organizačních schopností.

Členské státy se ve výkonu předsednictví pravidelně po šesti měsících střídají, a to v pořadí stanoveném Rozhodnutím Rady (EU) 2016/1316.

Česká republika byla předsedajícím státem Rady EU v 1. polovině roku 2009, druhé předsednictví připadá na 2. polovinu roku 2022.